Про ліцей

То була перша, найперша школа в Чернівцях і на всій Буковині...

В. Селезінка "Місто моєї любові"

Школа - одвічне місце сили.. Тут здобувають освіту, тут готують до життя. Для кожного із нас шкільні роки і є частиною життя, коли вчителі пробуджують прагнення до мислення, батьки заохочують прояви ініціативи свого сина чи доньки, а учні розкривають свій навчальний потенціал.

За понад два століття свого існування школа зазнала значних змін та реформ - від 4-класної з німецькою мовою навчання до сучасного ліцею - закладу профільної освіти. Незмінним залишається одне: "Школа - це територія довіри та можливостей для постійного розвитку учнів, батьків, вчителів!"

Місія Чернівецького ліцею №14 Чернівецької міської ради - забезпечити якісну освіту та всебічний розвиток особистостей з урахуванням їхніх здібностей шляхом уведення в освітній процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, розбудови освітнього середовища з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня.


Візія Чернівецького ліцею №14 Чернівецької міської ради – це заклад, який на основі високих моральних цінностей, інновацій та ефективного навчання формує відповідальних громадян України, які навчаються протягом усього життя, легко адаптуються до змін, вміють вирішувати проблеми та здійснюють свій внесок у розвиток суспільства і держави.


Пріоритети розвитку ліцею:

  • Створення умов для отримання кожним учнем рівня освіти, який відповідає його здібностям, індивідуальним особливостям і потребам.

  • Розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування її ціннісних орієнтирів, професійного самовизначення, успішного навчання.

  • Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.

  • Інформатизація навчання, вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення.

  • Створення сучасної матеріально-технічної бази.

  • Побудова ефективної системи виховання, розвитку й соціалізації учнів.

  • Модернізація структури, змісту та організації діяльності закладу освіти на засадах компетентнісного підходу.

  • Розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

Наші цінності